Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps uppmaning till svenska folket – att man vid en krissituation ska kunna klara sig själv i minst tre dygn – 72 timmar – har tagits på stort allvar av många. Men är mat och vatten verkligen allt vi behöver? Och hur kan sommarstugan bli en resurs för den som vill vara förberedd?

Just nu är tidningarna fulla av råd till alla som vill klara sig bättre i händelse av en katastrof. Det finns mängder av listor över nödvändiga förnödenheter. Ofta fokuserar dessa på det mest grundläggande – mat och vatten. Men man ska inte heller underskatta sitt energiberoende. Elnätet är känsligt för många av de katastrofer som kan drabba oss. Hos Elkatalogen hittar du en mängd smarta alternativlösningar om elen slutar fungera.

Öppen spis, solceller och gasolkylskåp – livräddare vid en katastrof

De flesta tänker nog på sin sommarstuga som en plats för friluftsliv, rekreation och avslappning. Men den kan också visa sig vara en enormt nyttig tillgång vid en omfattande krissituation. Självklart hoppas vi på att aldrig behöva använda oss av sommarstugan på det här sättet. Men energilösningarna som fungerar vid en nödsituation passar ofta perfekt ihop med sommarboendets, ofta ganska bohemiska och spartanska, levnadsvillkor. Landsbygden kan dessutom vara säkrare än de tätbefolkade städerna.

Hur länge kan du leva på kalla konserver? Vill du ha värme under kalla nätter? En isstorm, eller den elektromagnetiska pulsen från ett kärnvapen, skulle snabbt kunna släcka ned stora delar Sveriges elförsörjning. Därför är det bra att vara så självförsörjande som möjligt. Katastrof eller ej – solceller är smarta att placera på taket till sin sommarstuga. Inte minst eftersom man vanligtvis befinner sig i stugan under den årstid som har flest soltimmar. Dessutom kan elen ledas till en generator som är fristående från elnätet, och som därför inte skulle påverkas vid en katastrof.

När elen i kylen försvinner blir snart de livsmedel som förvaras där dåliga. Men det finns dessutom många livsviktiga mediciner, till exempel insulin, som måste förvaras i låga temperaturer för att inte förstöras. En kyl som drivs med gasol är därför bra att ha vid en krissituation.

En annan ovärderlig resurs är såklart den öppna spisen. Lika mysig som den är under vanliga omständigheter, lika nyttig vore den vid en krissituation. Då den kan förse hushållet med både värme och ljus. Och mer ved är alltid lätt att få tag på.

Om du vill läsa mer om hur man klarar sig vid en krissituation kan du gör det här.