Som medlem i styrelsen hos en bostadsrättsförening har du ett stort ansvar. Du behöver sköta föreningens underhåll, avgifter och mycket annat. Det kan också vara svårt att veta vilken bankränta som är lämplig, därför kan det vara bra att ta hjälp utifrån.

Ditt uppdrag som medlem är att prioritera föreningens ekonomi, där er bank är en del. Många bostadsrättsföreningar väljer att stanna kvar hos den nuvarande banken, trots att föreningen betalar alldeles för hög ränta. Men Interesta på https://interesta.se/ranteupphandling/ kan råda bot på problemet. De har över trettio års erfarenhet som tidigare bankanställda och har då konsekvent arbetat med bostadsrättsföreningar. Nu samarbetar de med några av de största förvaltarna i Sverige och hjälper föreningar till goda lånevillkor.

Få hjälp med ränteupphandling

Att få hjälp med föreningens ränteupphandling har många fördelar. Interesta ser över nuläget i er förenings ekonomi, förbereder underlag och förhandlar sedan med bankerna. Er förening får därefter en hel offert och rådgivare finns med under hela processen. Detta arbete är i vanliga fall tidskrävande att utföra för en bostadsrättsförening, och det kan innebära en stor besparing av tid att lägga ut uppdraget kring ränteupphandling på en tredje part. Som styrelsemedlem är det också fördelaktigt att ha tillgång till erfarna rådgivare som hjälper till under tiden.

Wood,House,Model,Coins,Money,With,Account,Book,Finance,AndNär du anlitar hjälp utifrån för ränteupphandlingar är det viktigt att slippa betala fasta eller dolda avgifter. Hos Interesta behöver du bara betala det som levereras, vilket innebär att de måste förhandla fram de bästa marknadsvillkoren. Det är också bra att ta hjälp av ett företag som är oberoende, vilket innebär att det inte förekommer dolda samarbeten som kan påverka slutresultatet. Samarbetet bör vara kostnadseffektivt för er förening, och det är viktigt att välja ett företag med lång erfarenhet av låneupphandlingar.

Styrelsens ansvar

Styrelsen i en bostadsrättsförening har ansvar för att:

  • upprätta årsredovisningar
  • kalla alla medlemmar till föreningens stämma
  • rätta sig efter föreningens stadgar och beslut
  • anmäla alla ändringar till Bolagsverket

Styrelsens ledamöter väljs endast för en viss mandatperiod. Denna löper tills slutet av nästkommande ordinarie föreningsstämma och den får vara i högst fyra räkenskapsår.

Bostadsrättsföreningens ansvar

Modern,And,New,Apartment,Building.,Multistoried,,Modern,,New,And,StylishEn bostadsrättsförening är skyldig att ha stadgar, vilket är föreningens inre regelverk med särskilda regler runt föreningens verksamhet. Det är bostadsrättslagen som reglerar kravet på stadgar som bland annat behöver innehålla uppgifter runt företagsnamnet för föreningen och vilken verksamhet som föreningen bedriver.

Efter avslöjanden i Sydsvenskan kring två vanskötta bostadsföreningar började riksdagsledamoten Hillevi Larson (Socialdemokraterna) förbereda en ny riksdagsmotion. Denna motion hade som syfte att skapa en lagändring som skydd för bostadsrättsägare och höjda straff för de som plundrar och kapar föreningar. Ett lagstadgat krav skulle införas på att föreningens styrelse måste bo i själva fastigheten de har ansvar för. Med flera regelskärpningar kan bostadsrättsägare på detta sätt få ett större ekonomiskt och rättsligt skydd.

I nuläget finns det inte krav på att årsredovisningen ska inlämnas till Bolagsverket, och det finns inte heller krav på inbetalning av skatt eller deklaration. Detta kan pågå tills Kronofogden blir involverad och beslagtar medlemmarnas bostäder. För att undvika problem både för föreningen och dess medlemmar kan det därför vara klokt att ta hjälp utifrån i god tid.