Jag bor för tillfället i lägenhet, men drömmen är naturligtvis att bo i hus i framtiden. Jag har inte haft några speciella tankar om huruvida huset ska vara nytt eller gammalt, det handlar så mycket om läge och atmosfär. Men nu har jag gjort en lista på vad jag inte vill ha.

Det är mycket som kan gå fel i ett hus. Nyligen läste jag en artikel om riskkonstruktioner, alltså lösningar som oftare drabbas av fel, eller som är så nya att man inte vet än. Så nu har jag gjort en lista på grejer att undvika när jag börjar leta hus. Visst är jag ganska händig, men jag vill inte göra en dålig affär. Om man köper ett hus som har en riskkonstruktion och något sedan visar sig vara fel kan det vara svårt att få det klassat som ett dolt fel, även om det inte gick att upptäcka det vid besiktning. Så då är det bäst att undvika riskkonstruktionerna helt och hållet, eller i alla fall de värsta. Så resonerar åtminstone jag.

Riskkonstruktioner – min lista

  1. Enstegstätad putsfasad, där det inte finns någon spalt mellan stommen av träreglar och putsväggen. Om det kommer in fukt i väggen försvinner den inte i första taget, och kan ge upphov till mögel som på sikt försämras inomhusmiljön. Risken med denna typ av fasader har varit känd i USA sedan 90-talet, men det var först 2007 som svenska myndigheter slog larm.
  2. Krypgrund som ventileras med uteluft med hög fukthalt, framför allt om bjälklaget i golvet är välisolerat. När grunden inte värms upp passivt av värme som läcker genom bjälklaget ökar fukthalten, och även här finns en risk för mögel.
  3. Plintgrund är en annan form av husgrund som ökar risken för mögel, på grund av fukt från marken eller utomhusluften. Störst är risken om det finns en skärm framför utrymmet, för att förhindra att djur tar sig in under huset. En sådan skärm gör det också svårare för luften att cirkulera.
  4. Kallvind är som en krypgrund, men ovanpå huset istället för under det. Ånga stiger upp från själva huset, och kondenserar på insidan av taket. Finns det inspektionslucka kan man undersöka vinden på visningen, men annars blir det svårare.
  5. Om huset står på en betongplatta behöver det inte vara ett problem i sig. Det finns dock flera typer av riskkonstruktioner som innefattar denna typ av husgrund. Det gäller framför allt när isoleringen inte är placerad under plattan. Om plattan saknar isolering helt, eller om den är isolerad ovanifrån, kan plattan bli kall och fuktig. Varningstecken att titta (och lukta!) efter är illaluktande trägolv eller plastmattor som släpper eller blir missfärgade.
  6. Skalmurar, en form av yttervägg där en fristående mur av t.ex. tegel fästs i den bärande väggen med kramlor. Fukt som kommer in mellan ytterväggen och den bärande konstruktionen måste kunna rinna ut nedtill, eller ventileras bort. Det är också viktigt att skalmuren inte har kontakt med den bakomliggande väggen.

Det kanske är säkrast att jag låter bygga mitt hus själv, precis som jag vill ha det. Då kan jag undvika alla riskkonstruktioner.